Strona główna


Obrazek

Tom I

SPIS RZECZY TOMU I:

Przedmowa [Walery Sławek] . . . V

Od wydawców [Wacław Lipiński] . . . IX

Wstęp [Leon Wasilewski] . . . 1

Podanie o przyjęcie na uniwersytet w Charkowie . . . 9

Podania w związku z przeniesieniem z uniwersytetu w Charkowie do uniwersytetu w Dorpacie. . . 10

Zeznania przed sądem w sprawie niedoszłego zamachu na Aleksandra III . . . 11

Prośba o przeniesienie z Kireńska na Sachalin . . . 16

Korespondencja z «Przedświtu» z marca 1893 r. . . . 17

Korespondencja z «Przedświtu» z marca 1893 r. . . . 22

Korespondencja z «Przedświtu» z kwietnia 1893 r. . . . 25

Odezwa do towarzyszy socjalistów Żydów w polskich zabranych prowincjach . . . 28

Korespondencja z «Przedświtu» z maja 1893 r. . . . 33

List do redakcji w sprawie Bronisława Piłsudskiego . . . 37

Korespondencja z «Przedświtu» z lipca 1893 r. . . . 39

Korespondencja z «Przedświtu» z lipca 1893 r. . . . 42

Stosunek do rewolucjonistów rosyjskich . . . 42

Korespondencja z «Przedświtu» z października 1893 r. . . . 45

Korespondencja z «Przedświtu» z grudnia 1893 r. . . 49

Gwałty w Krożach . . . 51

Korespondencja z «Przedświtu» z maja 1894 r. . . . 56

Korespondencja z «Przedświtu» z lipca 1894 r. . . . 58

Odezwa na przyjazd cara Aleksandra III do Warszawy . . . 59

Korespondencja z «Przedświtu» z września 1894 r. . . . 61

U nas i gdzie indziej . . . 68

Odezwa na śmierć cara Aleksandra III . . . 73

Lojalność szlachecka . . . 74

Od redakcji . . . 75

Odezwa na 1 maja 1895 r. . . . 76

Korespondencja z «Przedświtu» z kwietnia 1895 r. . . .78

Rosja . . . 79

Artykuł z «Robotnika» z czerwca 1895 r. . . . 91

Na posterunku . . . 92

Gorliwość żandarmska. . . 96

Rusyfikacja . . . 97

Nasze hasło . . . 101

Czym jest Polska Partia Socjalistyczna . . . 106

Z Rosji . . . 109

Walka z rządem . . . 116

W rocznicę . . . 119

Budżet państwa . . . 122

Sprawa o zamach na pałac Kunitzera w Łodzi . . . 126

Nasze pismo . . . 133

Święto majowe w Warszawie . . . 142

Pamiątka majowa 1896 r. . . . 146

Z kongresu . . . 147

Podróż cara . . . 150

Zjazd międzynarodowy robotników . . . 153

Niewola . . . . 154

Zabiegi żandarmskie . . . 159

W rocznicę . . . 161

Po wyborach . . . 163

Po pierwszym maja . . . 164

Od redakcji . . . 167

Prawo a urzędnicy . . . 168

Zabiegi żandarmskie . . . 173

Kilka słów o X pawilonie . . . 175

Odezwa na przyjazd cara Mikołaja II do Warszawy . . . 177

Wyjątek ze sprawozdania Centralnego Komitetu Robotniczego na IV Zjazd PPS. . . 179

Wobec mordu w Dąbrowie . . . 191

Z tajemnic rządowych . . . 195

Czwarty zjazd naszej partii . . . 199

Wstęp do memoriału ks. Imeretyńskiego . . . 203

Ks. Imeretyński o sprawie robotniczej . . . 218

Z pola walki . . . 222

Pomnik kata . . . 227

Bankructwo ugody . . . 229

Obchód mickiewiczowski w Krakowie . . . 232

Odezwa na odsłonięcie pomnika Murawjewa w Wilnie . . . 234

Od redakcji . . . 235

Pomnik Murawjewa . . . 237

Odezwa do robotników w sprawie pomnika Mickiewicza w Warszawie . . . 240

Odezwa do ogółu społeczeństwa w sprawie pomnika Mickiewicza w Warszawie . . . 241

Dzieje pomnika Mickiewicza w Warszawie . . . 244

Korespondencja z «Przedświtu» z maja 1899 r. . . . 256

Po manifestacjach majowych . . . 257

Z powodu jubileuszu Puszkina . . . 259

Mazur kajdaniarski . . . 262

Pięciolecie «Robotnika» . . . 264

O Finlandii . . . 265

Kuratoria trzeźwości . . . 268

Z powodu strajków tegorocznych . . . 272

Nowy okres . . . 275

Carska oświata . . . 279

Policja fabryczna . . . 282

Fabryczna pomoc lekarska . . . 283

W rocznicę . . . 286


Skorowidz nazwisk . . . I

Skorowidz miejscowości . . . V

.