Strona główna


Tom 9

Tom dziewiąty 

SPIS RZECZY TOMU IX:

Wstęp [Kazimierz Świtalski] . . . 1

Wywiad udzielony prasie po pierwszym dniu walk majowych . . . 9

Rozkaz do żołnierzy . . . 10

Wizyta korespondenta "Le Matin" u Piłsudskiego w Sulejówku . . . 11

Wywiad ogłoszony w "Kurierze Porannym" z dnia 25 maja 1926 r. . . . 13

Wywiad z korespondentem "Le Matin" . . . 20

Wywiad ogłoszony w "Kurierze Porannym" z dnia 27 maja 1926 r. . . .
23


Wywiad ogłoszony w "Kurierze Porannym" z dnia 29 maja 1926 r. . . . 27

Przemówienie do przedstawicieli stronnictw sejmowych . . . 30

Pismo do Marszałka Sejmu o nieprzyjęciu wyboru na Prezydenta Rzeczypospolitej . . . 33

Enuncjacja prasowa o prof. Ignacym Mościckim . . . 34

Pismo do Premiera Bartla w sprawie warunków przyjęcia teki ministra spraw wojskowych . . . 37

Mowa na Zjeździe legionistów w Kielcach . . . 39

Przemówienie w Nieświeżu . . . 47

Przemówienie przez radio w ósmą rocznicę odzyskania niepodległości . . . 48

Przemówienie na posiedzeniu sejmowej komisji budżetowej . . . 53

Wywiad w "Głosie Prawdy" o przewrocie na Litwie . . . 63

Przemówienia na pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej Wychowania Fizycznego . . . 66

Przemówienie przez radio do uczestników Zjazdu oficerów rezerwy . . . 71

Przemówienie przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich . . . 72

Przemówienie na cześć papieża Piusa XI . . . 76

Życzenia przysłane biskupowi Władysławowi Bandurskiemu z okazji czterdziestolecia jego kapłaństwa . . . 77

Przemówienie na Zjeździe legionistów w Kaliszu . . . 78

List do Jadwigi Daniłowskiej . . . 92

Pożegnanie generała Żeligowskiego . . . 93

Przedmowa do drugiego wydania "Roku 1920" . . . 94

Przemówienie w ambasadzie francuskiej . . . 96

Wywiad udzielony Polskiej Agencji Telegraficznej w sprawie Litwy . . . 97

Przemówienie na tajnym posiedzeniu Rady Ligi Narodów . . . 101

Wywiad z korespondentem "Le Matin" . . . 103

Przemówienie do grupy posłów i senatorów z Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem . . . 104

Przemówienie przy otwarciu drugiego Sejmu . . . 107

Wywiad z redaktorem "Głosu Prawdy" . . . 109

Przemówienie na Zjeździe legionistów w Wilnie . . . 119

Przemówienie na obiedzie wydanym przez rumuńskiego ministra spraw zagranicznych Argetoiano . . . . 129

Z przemyśleń Naczelnika Państwa . . . 129

Przemówienie na komisji budżetowej Senatu . . . 132

Dno oka . . . 143

Przemówienie na przyjęciu wydanym dla Kazimierza Bartla . . . 155

Komunikat prasowy w sprawie zmiany na stanowisku dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza . . . 156

Oświadczenie w sprawie przekroczeń budżetowych w budżecie 1927/28 r. . . . 157

Przemówienia na trzecim posiedzeniu Rady Naukowej Wychowania Fizycznego . . . 162

List do mera miasta Verdun . . . 176

Oświadczenie na rozprawie Trybunału Stanu . . . 176

List na Zjazd Legionistów w Nowym Sączu . . . 183

Gasnącemu światu . . . 185

Rozmowa z Marszałkiem Daszyńskim . . . 192

Komunikat prasowy o zajściach w dniu 31 października 1929 r. . . . 194

Sprawozdanie o zajściach w Sejmie w dniu 31 października 1929 r. . . . 196

Wspomnienie o Grzybowie . . . 200

Pismo do posła Seweryna Czetwertyńskiego . . . 206

List do Heleny Dybowskiej . . . 208

Artykuł o motywach uchylenia się od misji tworzenia rządu . . . 208

Rozmowa z Marszałkiem Senatu Szymańskim . . . 214

O roli podoficera . . . 215

Komunikat prasowy o przyjęciu misji tworzenia gabinetu . . . 216

I wywiad Miedzińskiego . . . 217

II wywiad Miedzińskiego . . . 224

III wywiad Miedzińskiego . . . 230

IV wywiad Miedzińskiego . . . 235

V wywiad Miedzińskiego . . . 242

VI wywiad Miedzińskiego . . . 247

VII wywiad Miedzińskiego . . . 251

VIII wywiad Miedzińskiego . . . 257

Wywiad Święcickiego . . . 263

POPRAWKI HISTORYCZNE

Przedmowa . . . 271

Uwagi do "Pamiętników" Ignacego Daszyńskiego . . . 278

Uwagi do "Pamiętników" Leona Bilińskiego . . . 315

Depesza do Aleksandra Zelwerowicza . . . 322

List na Zjazd legionistów w Tarnowie . . . 322

List do Hołówkowej . . . 323

Depesza do biskupa Bandurskiego . . . 323

Przemówienia na czwartym posiedzeniu Rady Naukowej Wychowania Fizycznego . . . 324

List na Zjazd legionistów w Gdyni . . . 329

List na Zjazd legionistów w Warszawie . . . 330

Depesza do kapitana Jerzego Bajana . . . 331

Depesza do Marii Stachiewiczowej . . . 332

Depesza do Marii Konarzewskiej . . . 332

Skorowidz nazwisk . . . I

Skorowidz miejscowości . . . V


.