Strona główna


Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego

Tom czwarty

SPIS RZECZY TOMU IV:

Wstęp [Wacław Lipiński] . . . 1

Przemówienie do złączonych w Kompanię Kadrową Oddziałów Związków i Drużyn Strzeleckich 3 sierpnia 1914 r. w Oleanrach w Krakowie . . . 7

Odezwa na wkroczenie wojsk polskich do Królestwa Kongresowego . . . 8

Rozkaz o powstaniu Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów . . . 9

Raport do Komendanta Legionów gen. Baczyńskiego . . . 10

Rozkaz po bitwie pod Laskami . . . 13

Raport z marszu na Ulinę Małą . . . 14

Raport z boju pod Rdziostowem i Marcinkowicami . . . 18

Przemówienie na bankiecie w Wiedniu 21 grudnia 1914 . . . 21

Przemówienie podczas wieczerzy wigilijnej w Nawsiu . . . 22

Wspomnienie o kpt. Milce . . . 23

Rozkaz z powodu boju pod Łowczówkiem . . . 24

Telegram do Prezydenta m. Lwowa Józefa Neumanna . . . 25

Rozkaz po wyjściu I Brygady ze składu XI korpusu armii austr.-węg. . . . 26

Rozkaz z powodu boju pod Konarami . . . 27

Raport bojowy spod Konar . . . 30

Z listu do Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego . . . 36

List do Komitetu Obrony Narodowej w Ameryce . . . 38

Rozkaz do POW . . . 38

Rozkaz na pierwszą rocznicę wojny . . . 39

Rozkaz wydany w związku z działaniami na Polesiu Wołyńskim . . . 41

List do Prezesa Wydziału Narodowego w Lublinie . . . 42

Rozkaz z powodu walk na Wołyniu . . . 42

Rozkaz pożegnalny dla 4-go pułku . . . 43

Rozkaz powitalny po złączeniu Brygady . . . 44

Rozkaz o poruczniku Żulińskim . . . 45

Rozkaz oficerski . . . 47

Mowa na bankiecie w Krakowie 29 marca 1916 . . . 48

List do Komitetu Obrony Narodowej . . . 51

Sprawozdanie z przemówienia na bankiecie w Lublinie . . . 52

List do Leona Wasilewskiego . . . 53

Rozkaz z powodu bitwy pod Kostiuchnówką . . .54

Sprawozdanie Komendy I Brygady z boju pod Kostiuchnówką . . . 56

Sprawozdanie Komendy I Brygady z odwrotu I Brygady Legionów Polskich na Stochód w dniach 6-7. VII. 1916 . . . 67

Rozkaz na drugą rocznicę wojny . . . 80

Ustanowienie odznaki "Za Wierną Służbę" . . . 81

List do Prezesa Naczelnego Komitetu Narodowego Władysława Leopolda Jaworskiego . . . 82

Sprawozdanie z przemówienia na wieczerzy w hotelu Pollera w Krakowie . . . 85

List do pułkownika Rydza-Śmigłego . . . 86

List do rektora Uniwersytetu Warszawskiego Józefa Brudzińskiego . . . 88

Memoriał o organizacji werbunku do polskiej siły zbrojnej . . . 89

Wywiad w "Tygodniku Ilustrowanym" . . . 102

Budowanie armii polskiej . . .106

List do profesora N. w Krakowie . . . 107

O armii narodowej . . .110

PRZEMÓWIENIA NA POSIEDZENIACH TYMCZASOWEJ RADY STANU

20. I. 1917 . . . 116

1. II. 1917 . . . 118

10 II 1917. . . 121

24 II 1917. . . 128

5. III. 1917 . . . 132

6. III. 1917 . . . 135

21 III 1917. . . 141

31 III 1917. . . 143

6. IV. 1917 . . . 147

13 IV 1917 . . . 152

21 IV 1917. . . 158

26 IV 1917. . . 160

27 IV 1917. . . 162

28 IV 1917. . . 164

1. V. 1917 . . . 166

5. V. 1917 . . . 172

15 V 1917. . . 180

25 V 1917. . . 182

31 V 1917. . . 187

1. VI. 1917 . . . 190

8. VI. 1917 . . . 193

9. VI. 1917 . . . 195

13 VI 1917 . . . 199

15 VI 1917 . . . 200

2. VII. 1917 . . . 201

List do księcia Zdzisława Lubomirskiego . . . 208

MOJE PIERWSZE BOJE

Ulina Mała . . . 248

Limanowa - Marcinkowice . . . 305

Nowy Korczyn - Opatowiec . . . 354

Skorowidz nazwisk . . . I

Skorowidz miejscowości . . . V


.